ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
Мережа пунктів проведення вступних випробувань 2021 року
Донецької та Луганської областей

Наказом Міністерства освіти і науки України передбачено проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).
У 2021 році додаткова сесія ЄВІ відбудеться 13 липня, ЄФВВ – 14 липня. 
Умови участі в додатковій сесії вступних випробувань
Заяви подаються до регіонального центру (зразок). Додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ для учасників Донецької та Луганської областей буде проведено в місті Слов’янськ, за місцем розташування регіонального центру оцінювання якості освіти.
Порядком організації та проведення вступних випробувань також передбачена можливість проведення спеціальної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Така сесія проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Взяти участь у спеціально організованій сесії ЄВІ можуть вступники, які:
• зареєструвалися для участі в ЄВІ, але бажають повторно скласти цей іспит;
• не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.
Реєстрацію на спеціально організовану сесію ЄВІ будуть здійснювати заклади вищої освіти з 27 липня по 05 серпня 2021 року. Спецсесія ЄВІ буде проведена 11 вересня 2021 року в містах Маріуполь, Слов’янськ та Сєвєродонецьк.

Проведення спеціальної сесії ЄФВВ не передбачено.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
ЄФВВ передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей.
ЄВІ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).
Графік проведення вступних випробувань (щорічно затверджується Міністерством освіти і науки України):
ЄВІ – 30.06.2021
ЄФВВ – 02.07.2021

Реєстрацію на вступні іспити до магістратури здійснювали приймальні комісії закладів вищої освіти з 11 травня по 03 червня 2021 року за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Український центр оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс».
Алгоритм реєстрації
У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.
Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.
Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Для підготовки до вступних випробувань скористайтеся матеріалами ЄВІ/ЄФВВ минулих років
Більше інформації щодо проведення ЄФВВ та ЄВІ можна отримати у представників приймальних комісій закладів вищої освіти