ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Вже декілька років поспіль всі вступники до магістратури складають Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Починаючи з 2022 року суттєво розширено сферу застосування Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, що передбачає: 1) складання предметного тесту та 2) тесту загальних навчальних компетентностей (далі ТЗНК).

Увага! В 2022 році ЄФВВ передбачене для вступників на магістерські спеціальності таких галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини». Перелік  іспитів і фахових випробувань для вступу в магістратуру затверджено  Умовами прийому до закладів вищої освіти у 2022 році .

Реєстрація вступників для складання ЄФВВ та ЄВІ триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року. Здійснюють реєстрацію приймальні комісії закладів вищої освіти.

Алгоритм реєстрації
У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.
Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.
Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Проведення вступних випробувань заплановано з 20 червня по 01 липня 2022 року за графіком:

  1. ТЗНК (ЄФВВ) – 20 червня 2022 року
  2. ЄВІ – 22 червня 2022 року
  3. ПРЕДМЕТНІ ТЕСТИ ЄФВВ – з 24.06 по 01.07.2022:
  • економіка та міжнародна економіка – 24 червня 2022 року
  • право та міжнародне право – 24 червня 2022 року
  • облік та фінанси – 29 червня 2022 року
  • політологія та міжнародні відносини – 29 червня 2022 року
  • психологія та соціологія – 29 червня 2022 року
  • управління та адміністрування – 01 липня 2022 року

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої наказом МОН №411 від 28.03.2019 . Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).

Із проєктами програм предметних тестів і програмами ТЗНК можна ознайомитися на сайті МОН.

Для підготовки до вступних випробувань скористайтеся також  матеріалами ЄВІ/ЄФВВ минулих років.

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, 2022 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати єдиного вступного іспиту 2020-2022 років. ЄФВВ – 2022 року.

Також повідомляємо, що після завершення реєстрації на цій сторінці буде оприлюднено Мережу пунктів проведення вступних випробувань 2022 року Донецької та Луганської областей.

Наказом Міністерства освіти і науки України передбачено проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).
Умови участі в додатковій сесії вступних випробувань
Заяви подаються до регіонального центру (зразок). Додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ для учасників Донецької та Луганської областей буде проведено в місті Слов’янськ, за місцем розташування регіонального центру оцінювання якості освіти.
Порядком організації та проведення вступних випробувань також передбачена можливість проведення спеціальної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Така сесія проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Взяти участь у спеціально організованій сесії ЄВІ можуть вступники, які:
• зареєструвалися для участі в ЄВІ, але бажають повторно скласти цей іспит;
• не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.
Реєстрацію на спеціально організовану сесію ЄВІ будуть здійснювати заклади вищої освіти з 26 липня по 04 серпня 2022 року. Спецсесія ЄВІ буде проведена 10 вересня 2022 року в містах Маріуполь, Слов’янськ та Сєвєродонецьк.

Проведення спеціальної сесії ЄФВВ не передбачено.

Більше інформації щодо проведення ЄФВВ та ЄВІ можна отримати у представників приймальних комісій закладів вищої освіти