Громадський спостерігач МАЄ ПРАВО:

 1. Ознайомлюватися з з нормативно-правовими актами, що регламентують проведення ЗНО.
 2. Бути присутнім в пунктах реєстрації учасників ЗНО, в пунктах проведення ЗНО, аудиторіях, пунктах обробки, пунктах перевірки на засіданнях апеляційної, регламентних та експертних комісій.
 3. Спостерігати за етапами організації та проведення ЗНО, визначеними Наказом МОН України ВІД 15.01.2016 №20 «Про внесення змін до Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів», за умови дотримання вимог щодо порядку проведення ЗНО.
 4. Вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях, а також у пунктах обробки та пунктах перевірки.
 5. Підписувати протокол про завершення процедури проведення ЗНО, у разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції, отримувати його примірник.
 6. Ознайомлюватися з протоколами та іншою документацією за результатами засідання апеляційної, регламентної та експертної комісії.
 7. Бути присутнім під час здійснення контролю за дотриманням учасниками ЗНО вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв.

Громадський спостерігач ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

 1. Ознайомитися із вимогами щодо проведення процедур ЗНО до моменту прибуття на об’єкт спостереження.
 2. Після прибуття на об’єкт спостереження подати відповідальному за пункт реєстрації або відповідальному за пункт обробки, відповідальному за пункт проведення ЗНО (або уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти), відповідальному за пункт перевірки посвідчення громадського спостерігача за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання за усталеним зразком.
 3. Засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних або інших зв’язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, хто проводить ЗНО, у пункті проведення ЗНО, а також факт ознайомлення з правами та обов’язками громадського спостерігача у відомості реєстрації громадських спостерігачів за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах проведення ЗНО.
 4. Про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО повідомляти відповідальній особі.

Громадському спостерігачеві ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 1. Втручатися у процес проведення ЗНО;
 2. Перешкоджати проведенню ЗНО, чинити дії, що порушують порядок його проведення або заважають здійснювати свої повноваження працівникам, залученим до виконання роботи на об’єкті спостереження;
 3. Спілкуватися та допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО під час виконання ними завдань в аудиторіях;
 4. Чинити дії, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання ними сертифікаційних робіт (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо);
 5. Мати при собі в аудиторії протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи учасниками ЗНО, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких громадський спостерігач повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);
 6. Використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом проведення ЗНО.

Повернутись назад