Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання буде проходити з 26 червня по 12 липня 2019 року.

Графік додаткової сесії ЗНО
Мережа пунктів проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання

Неперсоніфіковані (за номерами сертифікатів)
списки учасників додаткової сесії ЗНО 2019
за результатами розгляду заяв регламентною комісією

протокол 1-Д (математика, українська мова і література)
протокол 2-Д (математика, українська мова і література, англійська мова)
протокол 3-Д (математика, українська мова і література, англійська мова, фізика)
протокол 4-Д (українська мова і література, англійська мова, історія України)
протокол 5-Д (історія України, біологія)
протокол 6-Д (англійська мова, історія України, біологія)
протокол 7-Д (історія України, географія)
протокол 8-Д (хімія)

Інформація про прийняте регламентною комісією рішення щодо участі особи в додатковій сесії (витяг із протоколу) надсилається заявнику на електронну адресу, вказану у заяві не пізніше ніж через три робочих дня після прийняття такого рішення.
Увага! Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (зі змінами), повідомлення про місце та час додаткової сесії ЗНО розміщується у вигляді запрошень – перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного предмета.

Подання особами документів для участі в додатковій сесії може здійснюватися в основний період реєстрації, додатковий період, а також під час проведення основної сесії зовнішнього оцінювання.

В основний період (05 лютого – 25 березня 2019 року): особи, які не можуть прийняти участь під час основної сесії у зв’язку з тим, що навчаються або перебувають за кордоном, мають особливі умови за станом здоров’я, які можуть бути створені лише під час додаткової сесії, братимуть участь у міжнародних та всеукраїнських офіційних заходах, складати державні іспити чи проходити практику, за релігійними переконаннями не можуть брати участь у відповідний день, є особами із неконтрольованої території та у населених пунктах, що розташовані на лінії розмежування. Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання в п.п. 5-7 наказу

В додатковий період реєстрації (з 03 по 20 травня 2019 року) особи, які не мали можливості зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період реєстрації:

1) учасники антитерористичної операції, та/або у здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
2) особи з неконтрольованої території;
3) особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).
Зразок заяви
Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання в п.п. 8-9 наказу
Перелік необхідних документів
4) особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Під час проведення основної сесії зовнішнього оцінювання: особи, які зареєстровані в основний період реєстрації, але не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО – Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання в п.п. 10-14 наказу

Категорії осіб, які можуть надати заяву на участь у додатковій сесії Умови подання документів та орієнтовний перелік документів для підтвердження
1. Особи, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути (хвороба, смерть рідних по крові або шлюбу, стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення ЗНО з певного предмета під час основної сесії, викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення ЗНО, що трапилось не раніше ніж за 5 календарних днів до проведення ЗНО з певного предмета) або у зв’язку з участю в міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах).
Зразок заяви (на кожен предмет у визначені терміни надається окрема заява з повним комплектом документів)
Протягом п’яти робочих днів із дня проведення ЗНО з певного предмета (включаючи день проведення) повинні подати до регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, а також один із документів для підтвердження достовірності фактів та обставин, що дають можливість взяти участь у додатковій сесії (залежно від причини неучасті).
Для підтвердження хвороби особа має надати оригінал одного з документів – медичну довідку форми № 095/0, або № 086/о, або виписки із медичної карти № 027/о, або копію листа непрацездатності.
2. Особи, які брали участь в основній сесії ЗНО, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного предмета через різке погіршення стану здоров’я (або внаслідок обставин, що виникли в пункті проведення ЗНО), і бажають пройти ЗНО з цього предмета під час додаткової сесії.
Зразок заяви (на кожен предмет у визначені терміни надається окрема заява з повним комплектом документів)
Протягом п’яти робочих днів із дня проведення ЗНО з певного предмета подати до регламентної комісії заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного предмета під час додаткової сесії та оригінал одного з документів. Підставою для прийняття регламентною комісією рішення про допуск для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання вищезазначених осіб є факт фіксації в документах пункту проведення зовнішнього оцінювання того, що особа не змогла закінчити виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням у пункті проведення зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників зовнішнього оцінювання.
3. Особи, які брали участь в основній сесії ЗНО, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення ЗНО.
Зразок заяви (на кожен предмет у визначені терміни надається окрема заява з повним комплектом документів)
У день проведення ЗНО з певного предмета – в пункті проведення ЗНО до моменту виходу з нього подати апеляційну заяву про порушення процедури ЗНО, а також вказати на потребу реєстрації для проходження ЗНО під час додаткової сесії. Розгляд відповідної апеляційної заяви здійснюється регламентною комісією протягом трьох робочих днів з урахуванням дня її надходження.
Рішення про участь в додатковій сесії вищезазначених осіб приймаються регламентною комісією в разі встановлення факту порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що впливає на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання. Особа допускається до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання відповідного результату зовнішнього оцінювання.
Заяву та комплект документів просимо надсилати у відсканованому вигляді, архівом, який підписано прізвищем заявника, на електронну скриньку info@dn.testportal.gov.ua з темою листа «Додаткова сесія. Прізвище» (для того, щоб документи вчасно були розглянуті регламентною комісією) та одночасно надіслати поштою (регіональний центр рекомендує відправляти адресним відправленням Нової Пошти через короткий термін реєстрації на додаткову сесію) на адресу:
Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти, вул. Добровольського, 1, м.Слов’янськ, 84122, телефон (06262) 3-41-60
Особи, які проживають в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення або переселилися з них мають право відправляти документи тільки у відсканованому вигляді на електронну адресу регіонального центру info@dn.testportal.gov.ua
Увага! Заяви, надані з порушенням терміну приймання заяв та з неповним комплектом документів до розгляду не приймаються.
Інформація про прийняте регламентною комісією рішення щодо участі особи в додатковій сесії (витяг із протоколу) надсилається заявнику на електронну адресу, вказану у заяві не пізніше ніж через три робочих дня після прийняття такого рішення.

Запрошення-перепустки на додаткову сесію ЗНО будуть розміщуватися на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання.

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (зі змінами), повідомлення про місце та час додаткової сесії ЗНО розміщується у вигляді запрошень – перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного предмета.

Увага! На даній сторінці будуть розміщуватися неперсоніфіковані списки (за номерами сертифікатів) учасників додаткової сесії ЗНО 2019 за результатами розгляду заяв регламентною комісією.

Обробка бланків відповідей, визначення та оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які складали тести під час додаткової сесії відбудеться до 18 липня 2019 року.