Загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи»
Навесні 2024 року в Україні буде проведено основний етап третього циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти (ЗЗМЯПО-2024). Метою цього етапу є апробація інструментарію для оцінювання природничо-наукової компетентності випускників початкової школи, адже в межах чергового циклу ЗЗМЯПО, крім читацької та математичної компетентностей, у фокус уваги потрапить і ця ключова компетентність.
У 2018 році було проведено основний етап першого циклу, а у 2021 році – другого циклу дослідження. Цим дослідженням складно покладено початок формуванню в нашій країні цілісної системи моніторингу якості освіти на різних рівнях, яка поступово охопить базову й повну загальну середню освіту, а далі й вищу. Метою моніторингу, з одного боку, є отримання об’єктивних даних про поточний стан сформованості ключових (читацької та математичної) компетентностей випускників початкової школи, а з іншого, – простеження змін, що відбуватимуться в якості початкової освіти в процесі впровадження в країні концепції Нової української школи.
Результати основного етапу першого циклу моніторингу  2018 року викладено у 5-томному звіті.
Результати, отримані за підсумками ЗЗМЯПО-2021 викладені у Звіті, що складається із двох частини:

Крім того, з основними висновками та результатами дослідження можна ознайомитися в узагальнених варіантах звітів (Частина ІЧастина ІІ).
Звіти/Дані моніторингового дослідження на сайті УЦОЯО