Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Пілотний проект Сертифікації вчителів початкових класів стартував у 2019 році. Кількість вчителів, що можуть взяти участь у добровільній сертифікації, залежить від кількості початкових класів в області. У сертифікації 2019 року взяли участь 33 вчителя початкових класів Донецької області та 13 вчителів Луганської області.
Планується, що сертифікація має замінити атестацію вчителів. Тому дуже важливо підготувати та апробувати інструменти сертифікації, перевірити розроблену методику сертифікації, внести необхідні корективи. Це і є головною метою пілотного етапу сертифікації.
Загалом сертифікація складалася з 3-х етапів:

  • Самооцінювання. Формування електронного портфоліо. Заповнення анкети самооцінювання; опис власного навчального заняття (освітня програма, навчальний предмет, тема, мета, методичне забезпечення, може містити відео-фрагмент уроку); розміщення додаткових матеріалів (за бажанням педагога).
  • Вивчення практичного досвіду роботи педагога. За проведення цієї частини сертифікації відповідає Державна служба якості освіти. До кожного вчителя виїжджає лише 1 раз щонайменше 2 експерти. Зареєстрований на сертифікацію педагог отримає попередження про візит експертів на власну електронну пошту не пізніше ніж за 3 дні до їхнього приїзду.
  • Зовнішнє незалежне тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників. За його проведення відповідає Український центр оцінювання якості освіти та регіональні центри.   У 2019 році воно відбулося 31 жовтня. Усього в день тестування учасникам пропонується 100 завдань, на виконання яких відведено 180 хвилин. Задання спрямовані на визначення рівня обізнаності учасників з питань планування та організації освітнього процесу, забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища.

Визначатиме результати Сертифікації спеціально створена експертна комісія при Міністерстві освіти і науки України, до якої увійдуть представники Українського центру оцінювання якості освіти, Державної служби якості освіти, Міністерства освіти і науки та громадськості. Комісія встановлюватиме порогові бали з 2 етапів випробування: вивчення практичного досвіду та тестування. Сертифікацію пройдуть та отримають відповідний документ вчителі,  які за кожною із цих складових набрали кількість балів, яка дорівнює або перевищує порогові бали.
Якщо учасник ПОДОЛАВ поріг з тестування і НЕ ПОДОЛАВ з вивчення практичного досвіду – комісія може прийняти рішення вивчити електронне портфоліо. За результатами цього розгляду комісія може прийняти рішення про успішне проходження учасником Сертифікації.
Сертифікат не може бути виданий учаснику, який:

  • не брав участь в одній зі складових сертифікації;
  • не створив власне е-портфоліо та не завантажив його;
  • проводив репетицію (репетиції) навчального заняття (навчальних занять).

 
Для вчителя, що успішно пройшов сертифікацію передбачається надбавка 20% до заробітної плати впродовж 3 років чинності сертифікату та зараховуватиметься успішне проходження сертифікації як чергове (позачергове) проходження атестації з присвоєнням працівникам наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії.