15 березня 2021 року оприлюднено результати незалежного тестування учасників сертифікації шляхом їх розміщення в особистих кабінетах.
Вітаємо учасників, які успішно подолали перший етап сертифікації!
Одночасно повідомляємо, що учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали менше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів, вважаються такими, що не склали незалежне тестування та не допускаються до участі в наступному етапі сертифікації. Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу.