З 18 до 27 січня 2021 року у межах граничної кількості для кожного регіону проходила реєстрація вчителів початкових класів для участі в сертифікації.
До 19 лютого в кабінетах учасників сертифікації будуть розміщені листи-виклики. Незалежне тестування фахових знань і вмінь учасників сертифікації буде проведено 27 лютого у містах Маріуполь та Слов’янськ для вчителів Донецької області та у місті Сєвєродонецьк для вчителів Луганської області.
Результати незалежного тестування оприлюднюються шляхом їх розміщення в кабінетах учасників сертифікації до 17 березня 2021 року. Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали менше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів, вважаються такими, що не склали незалежне тестування та не допускаються до участі в наступному етапі сертифікації. Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу.